Ton Kinnaer, geboren in 1948 heeft een lang rechercheleven achter zich.

In de jaren zeventig heeft hij gewerkt bij de districts-recherche van de Rijkspolitie in Amsterdam, als inlichtingen rechercheur en leider van een infiltra-tieteam.
Vervolgens enkele jaren als chef bij de criminele inlichtingendienst in de regio Dordrecht en aansluitend zeven jaar als projectleider zware georganiseerde criminaliteit bij de Regionale Recherche-dienst van de Politie Rotterdam Rijnmond.

In 2004 is hij toegetreden tot het project Vorming Nationale
Recherche en heeft hij meegeholpen aan de bouw van de
Nationale Recherche, als onderdeel van het Korps Landelijke
Politiediensten.

Criminaliteitspreventie - Coaching & Advies

Thans verzorgt Lyto voorlichtingsbijeenkomsten om mensen weerbaarder te maken tegen allerlei vormen van criminaliteit.

************

Daarnaast promoot Lyto een tweetal bedrijven, nl:Op Orde is software voor het maken van apps en administratieve verwerking van ontvangen informatie voor:

  • Toezicht en Handhaving Buitenruimte
  • Inspecties, controles en uitzetten van werkopdrachten voor profit- en nonprofit organisaties
  • Kantoorwerkzaamheden buiten kantoortijd
  • Verkooporganisaties

************

 

 


 


       
  Lyto
Dr. Schaepmansingel 195,
3118 XH Schiedam

T: 010 - 4709440
E: kinnaer@lyto.nl